The whiskey hub is a new specialist store with strong alcohols and wines from around the world,pl,The offer will include whiskey,pl,rum,pl,champagne,pl,wines and limited editions from around the world,pl,The portfolio will also contain gift sets for individual companies and clients,pl,Advisors with many years of experience in the industry will help in choosing the right alcohol or gift,pl,The main idea is the place,pl,in which customers will be able to choose alcohol in accordance with their expectations,pl. W ofercie nie zabraknie whisky, rumów, szampanów, win oraz limitowanych edycji z całego świata. W portfolio będą znajdowały się również zestawy prezentowe dla firm i klientów indywidualnych. Doradcy z wieloletnim doświadczeniem w branży pomogą w wyborze odpowiedniego alkoholu lub prezentu. Główną ideą jest miejsce, w którym klienci otrzymają możliwość wyboru alkoholu zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.
The whiskey hub is not only an alcohol store,pl,but also educational space,pl,Cyclical meetings at a common table with ambassadors or producers of alcohol brands will bring the world of alcohol closer,pl,The Whisky Hub,en, ale również przestrzeń edukacyjna. Cykliczne spotkania przy wspólnym stole z Ambasadorami lub producentami marek alkoholowych przybliżą świat alkoholi.