With Satin Cat Eye, your manicure will gain a unique power of seduction,,pl,Use one of the six magnetic varnishes and attract eyes like a magnet,,pl,More details on Neonail Island,,pl,Dazzle with the glow with Neonail,,pl! Wykorzystaj jeden z sześciu magnetycznych lakierów i przyciągaj spojrzenia jak magnes. Więcej szczegółów na wyspie Neonail.

1200x900-4