Powrót do szkoły!
Drugi, tańszy produkt -40%.
Obowiązuje od 25.08 do 4.09. Dotyczy nowej kolekcji.
Zapraszamy do salonu!